בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

שיווקים מתוכננים 2017-2016


מקרא:  
משווק ע"י רשות מקרקעי ישראל
משווק ע"י רשות מקרקעי ישראל
  
|
משווק ע"י משרד הבינוי והשיכון
משווק ע"י משרד הבינוי והשיכון

* הליך סטטוטורי לא הסתיים