רשות מקרקעי ישראל
באר שבע – "שכונת הפארק"

באר שבע – "שכונת הפארק"

שכונת מגורים חדשה הממוקמת בפארק נחל באר שבע. סה"כ יח"ד: 4,136 יח"ד.

ייעוד

מגורים

מיקום

על גדות נחל לכיש שמצפון לקריית-גת, 35 דקות ברכבת מתל-אביב ודקות ספורות מכביש 6.
התוכנית ממוקמת בדרום-מזרח באר שבע. היא גובלת בפארק נחל באר שבע מצפון,
באזור התעסוקה עמק שרה מדרום ובכביש 40 "עוקף באר שבע" ממזרח. צפונית-מזרחית לצומת פלוגות,
בתחום שיפוט קרית גת.

תכנון

25% מהדירות מוגדרות כדירות קטנות. בשכונה המתוכננת מושם דגש על קיימות והתאמה אקלימית, הן ברמה של טיפוסי הבינוי המשעולים להולכי הרגל והן בפריסת השטחים הפתוחים.

השלד העירוני מתאפיין ברשת רחובות ראשית הכוללת שתי שדרות:

השדרה המרכזית המובילה מכיכר הכניסה לאגם ולפארק, ושדרת האורך החוצה את השכונה ממזרח למערב. לאורך השדרה ממוקמות קריות החינוך המהוות נקודות ציון בשכונה החדשה. במפגש השדרות יש כיכר עירונית מרכזית וסביבה מבני ציבור, חזיתות מסחריות ופעילות עירונית מגוונת. פארק לינארי להולכי רגל ולאופניים חוצה את השכונה מהכניסה הראשית ועד ל"בית אשל" בצפון-מערב הפארק. הפארק יפותח כמרחב ציבורי ייחודי בעל איכויות אקלימיות, שלאורכו מוקדים כגון בתי הספר של השכונה, כיכר כניסה ואתר מורשת "בית אשל".

מסגרת התוכנית

השכונה המתוכננת תכלול כ-4,100 יח"ד במגוון טיפוסי בינוי – בניינים בני 8 קומות לאורך השדרות הראשיות, בנייה מרקמית של "בתי חצר" בני 5 קומות ו"בתי שטיח" צמודי קרקע.

סטטוס

בתוקף


שיווק

שלב א':

3,504 יח"ד (מחיר למשתכן).

מכרזים

137/2017/בש

בש/203/2016


תוכניות בנין עיר

605-0225284


פארק הנחל

פארק הנחל

פארק הנחל