בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

קרית ביאליק - "נאות אפק"


מטרת התוכנית

שכונת מגורים חדשה במזרח קרית ביאליק, במסגרת "הסכם הגג" על שטחים
שהיו שייכים לקיבוץ "אפק", קרקעות המדינה, שהועברו לתחום השיפוט של קרית ביאליק.

ייעוד

שינוי יעוד משטחים חקלאים ושטח לתכנון לייעודים:
בנייה רוויה - מגורים, דיור מיוחד, מבני ציבור, מסחר ומשרדים, מתקנים הנדסיים, שטחים פתוחים,
איזור ספורט ודרכים.

מיקום

שכונת "נאות אפק" תיבנה משני צדי כביש עוקף הקריות.  ממזרח לשכונת צור שלום ועד לנחל הנעמן.
בסמוך לשכונה ממוקמות שתי שמורת הטבע: "עין אפק" ושמורת "כרי נעמן".

תכנון

השכונה מתוכננת לאורך שדרה מרכזית ועם עקרונות תכנון עירוני ליצירת שטחים פתוחים
לכל אורך השכונה ומבני ציבור לטובת תושבי העיר ולצורך פיתוחה בעתיד.
בנוסף לתמהיל מגוון של בניינים ודירות, ייבנו כ- 20% דירות בנות השגה.
יוקמו מבני מסחר ומשרדים, מבני ציבור, חינוך ותרבות, פארק שכונתי מרכזי ואצטדיון.

מסגרת התוכנית

שטח התכנית: כ-1,127 דונם.
בשכונה ייבנו 4,573 יחידות דיור כאשר בשלב זה משווקות כ- 2,000 יחידות דיור הראשונות.
במסגרת הסכם הגג שנחתם להקמת השכונה תבנה חברת "נתיבי ישראל"
את מחלף ביאליק צפון (שדרות חן), יוטמנו 2 קווי מתח עליון ו-11 קווי מתח גבוה
ברצועת תשתיות, בסמוך לכביש עוקף הקריות, יונח מובל ניקוז לים, שיעבור דרך קרית מוצקין
וקרית ים, יוסט נחל הנעמן ועוד פרויקטי תשתיות מרכזיים להתפתחות האזור כולו.
השכונה תתאפיין בבנייה רוויה וככל שהמבנים יתרחקו מזרחה לכביש עוקף הקריות
הם יהפכו לרבי קומות עד 25 קומות.

עלויות פיתוח

בשכונת נאות אפק החדשה אמורים להתגורר כ- 16,000 נפש.
פיתוח התשתיות במגרשים החדשים יבוצע על ידי העירייה, במהלך משותף ומהיר של
משרד האוצר, משרד הבינוי, רמ"י ועיריית קרית ביאליק במסגרת "הסכמי הגג".
החברה לפיתוח ותשתיות בע"מ (חפ"ת) נבחרה כחברה המנהלת של הפרויקט.

סטטוס

פרסום תוקף ברשומות בתאריך 27/02/13.

שיווק

שיווק שלב ב': 2,586 יח"ד

מכרזים

378/2016/חי
379/2016/חי
380/2016/חי

תכנית בנין-עיר

ק/425

מידע נוסף

קרית ביאליק -  נאות אפק