בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

הסכמי גג

הסכמי גג

מודל הסכמי הגג בא לענות באופן מהיר, על הצורך ההולך וגובר בקרב הציבור לדיור זמין במרכז הארץ. הסכמי הגג רותמים מראש את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפקטיבי באזורי הביקוש. זאת בשיתוף הרשויות המקומיות עמן יחתמו הסכמי הגג.

להסכמי הגג >

שיווקים – מחיר למשתכן
2015 - 2017

הנתונים מעודכנים ל- 25/09/2017
סה"כ - 75,512 סה"כ באיזורי ביקוש: 55,888, כ- 74%

שיווקים בפועל כולל פטור ממכרז - ינואר עד אוגוסט 2017

הנתונים מעודכנים ל- 25/09/2017
אזורי ביקוש
סה"כ - 26,252 סה"כ שיווק באזורי ביקוש: 17,642, כ- 67%

פרויקטים מתוכננים לשיווק בשנת 2017