בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

מעבר מחנות צה"ל לנגב

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ב-2/3/2015 את הסכם שוה"ם 3 בין רמ"י ומשרד הביטחון
על פינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב.
ההחלטה מבוססת על החלטת ממשלה מס' 2392 מתאריך 4/1/2015.

מדובר על פינוי של כ-7,400 דונם והקצאה של עשרות דונמים חדשים באזורי הביקוש, 
הקמת כ-60 אלף יחידות דיור ו- 2.6 מיליון מ"ר תעסוקה על השטחים המתפנים.

הפינוי צפוי להתחיל בשנת 2016. 


מטרות ההסכם בהתאם להחלטת הממשלה:

  • קביעת המתחמים לפינוי ומועדי הפינוי
  • "מחוללי שיווק" – מהלכי פינוי משלימים לביצוע על ידי משרד הביטחון אשר יגדילו ויבטיחו
    את יכולת השיווק של רמ"י
  • קביעת אופן השבת הקרקע
  • קביעת אבני דרך לתשלום
  • הקצאת קרקע נדרשת למשרד הביטחון
  •  מנגנוני בקרה

מספר יחידות הדיור שיניבו מחנות צה"ל המתפנים:  

מספר יחידות הדיור שיניבו מחנות צהל המתפנים
רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי יחתמו על הסכמי גג עם העיריות הרלוונטיות במטרה
לקדם שיווק מהיר של הקרקעות.
פינוי מחנות צה"ל מאזורי הביקוש מתבצע מתוך הבנה שלא די בשיווקים בפריפריה,
אלא יש צורך בשיווק מאסיבי במרכז הארץ שישפיע על מחירי הדיור.


מיקום ומועד שיווק יחידות הדיור


שיווק של כ-60 יחידות דיור

קישורים רלוונטיים

משרד הבטחון


תל השומר

צריפין

שדה דב

קסטינה


שלישות