בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

תל אביב - "המשתלה - מגרש 91"


מגרש 91 בתוכנית המשתלה צפון-מזרח הוגדר לתכנון בעתיד, כיוון שבעת אישור התוכנית
עבר מעל המגרש קו מתח עליון ולכן לא נקבעו כל ההוראות המפורטות הנדרשות להוצאת היתר בנייה.
המגרש פונה בצדו הצפוני אל פארק רחב בדרום רמת השרון.

 

מטרת התכנית

א. שינוי ייעוד קרקע מתכנון בעתיד למגורים וחזית מסחרית.
ב. קביעת הבינוי למגורים - קווי הבניין, גובה הקומות, חזית מסחרית.

ג. תכנון 136 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 80 מ"ר מעל קומה מסחרית בשטח עיקרי של 1,500 מ"ר


ייעוד

אזור מגורים ג'

מיקום

צפון תל-אביב.


מסגרת התוכנית

במסגרת התוכנית מוצעות 136 יח"ד להשכרה בשטח עיקרי ממוצע של 80 מ"ר.

קומת הקרקע מיועדת למסחר בשטח עיקרי של 1,500 מ"ר הפונה לחזית, וממול קולונדה.
הבינוי מותאם לבינוי הקיים בשכונת המשתלה ולאופי השכונה על פי התכנון שלה בתב"ע.
הדירות יהיו בבעלות אחודה של 20 שנה לפחות.
לפחות 20% מהדירות יהיו דירות קטנות .


תכנון

יער קורין ניהול תכנון בע"מ


סטטוס

פורסם להפקדה


שיווק

שלב א' - 136 יח"ד. (בנייה רוויה)


תוכנית בניין-עיר

תא/4415


שכונת המשתלה