בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

"נתיב לדירה"


משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבינוי בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל חתמו על
הסכם למימון פרויקטים תחבורתיים התומכים בשיווק יחידות דיור. ההסכם כולל חלוקת מימון,
הסכמה על פתרונות תכנוניים, תקצוב מאושר והתוויית לוחות זמנים לביצוע הפרויקטים.
כל זאת במטרה להגדיל את היצע הקרקעות לשיווק ולתכנון של אזורי מגורים ותעסוקה
במקומות שונים בארץ.

המשרדים הגיעו לסיכום תקציבי בהיקף של כ-4 מיליארד ש"ח בין השנים 2014--2020
למימון של כ-45 פרויקטים תחבורתיים בעלי זיקה לדיור, תוך הקדמת ביצועם של פרויקטים
מסוימים והתאמתם ללוחות הזמנים הצפויים לבניית יחידות הדיור.
המהלך צפוי לאפשר את שיווקן של עשרות אלפי יחידות דיור.

פרויקטים לדוגמה:

מחלף אשדוד צפון / יבנה דרום:

תכנון וביצוע מחלף אשדוד צפון, כולל זרוע ליבנה דרום, על כביש 4.
הפרויקט ישרת כ-2,300 יח"ד מתוכננות ביבנה.
עלות הפרויקט כ-370 מיליון ש"ח.

מחלף אשקלון (מחלף רבין) + שדרוג כביש 3 אשקלון-קריית מלאכי

1. מחלף בכניסה הצפונית לאשקלון ודרומית לניצנים שיחבר את צפון העיר לכביש 4;
2. שדרוג דרך 3 בין צומת סילבר לקריית מלאכי והרחבה לדרך דו-מסלולית ודו-נתיבית.

שני הפרויקטים ישרתו כ-9,500 יח"ד המתוכננות בצפון אשקלון ואת אזור התעשייה הצפוני
המתוכנן לעיר; הפרויקט השני ישרת גם כ-5,000 יח"ד המתוכננות בקריית מלאכי.
עלות הפרויקט הראשון: כ-270 מיליון ₪.
עלות הפרויקט השני: כ-300 מיליון ₪.

מחלף אפולוניה

מחלף שיחבר את שכונת אפולוניה מזרחה לכביש מס' 2.
הפרויקט ישרת כ-3,000 יח"ד המתוכננות בהרצליה.
עלות הפרויקט: כ-77 מיליון ש"ח.

הסדרת כבישים במתחם תל השומר – כביש מוטה גור + צומת דורי/לוי אשכול

1. תכנון וביצוע כביש מוטה גור כולל צומת מוטה גור/דורי;
2. ביצוע והסדרת צומת דורי/לוי אשכול.
הפרויקטים ישרתו כ-15,000 יח"ד המתוכננות באזור בקעת אונו.
עלות הפרויקט הראשון: כ-156 מיליון ש"ח
עלות הפרויקט השני: כ-20 מיליון ש"ח.

לעיון נוסף:
החלטת ממשלה דר/48 יישום הסכם "נתיב לדירה" – מימון פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור


נתיב לדירה

 

נתיב לדירה