פרטים על תכנון תוכנית: ג/1028       2050141
מ.א. מעלה יוסף
מעלה הגליל
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 932 KB
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 26/08/73 י.פ. 1940 nevo
בתי עלמין
מחוזית
מ,א מרכז גליל
מטרת התוכנית :
תכנון בית קברות אזורי לאזור נהריה
תכנון אזור תעשיה שישרת את תושבי נהריה מעלות והסביבה
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום לתוקף ברשומות26/08/1973 1940  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
186691-5
186701, 73, 74
1867226, 28
גושים
חלקות
 
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/14930 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 09/12/11 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.458984375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/9385 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/12/02 תקנון סרוק תשריט אחרחתכים 1חתכים 2חתכים 3 הורדת קבצי ממג 1.787109375 MB אתר המפות הממשלתי