פרטים על תכנון תוכנית: עפ/מק/6/12567       2011957
עפולה
עפולה
מפורטת
פרסום להפקדה בעיתונים 07/10/11
מקומית
שד' יצחק רבין
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011 צפון 1
פרסום הפקדה ברשומות17/11/2011 6322  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
1671316, 22-24, 31, 41-45
167213, 4, 8-11, 14-17, 19-38
167221-60
167231, 4-6, 8
167242
167271, 2, 5-41, 75-78, 81-86, 92, 93, 96, 97
167281-53
167291-8, 10-15, 17, 22
167305, 6, 11-25, 30-36
167313-32
167328, 34-37, 54, 55
167554-7, 20
167793, 5
גושים
חלקות
 
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/302 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 30/05/03 תקנון סרוק תשריט ( תשריט ישן-(מחוזיתתקנון ישן- (מחוזית) הורדת קבצי ממג 5.19140625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/4730 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/12/86 תקנון סרוק תשריט
ג/7546 שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/07/93 תקנון סרוק תשריט