פרטים על תכנון תוכנית: ג/20395       2012897
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 7.8369140625 MB אתר המפות הממשלתי
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
אחרבינוי, פיתוח ונוףחשמל ותקשורתמים וביובעצים בוגרים
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 14/05/14 י.פ. 6803 nevo
משרד השכון
אדר' חנוך רוגינסקי
מגורים
מחוזית
רח' ספיר, משעול אדמונית החורש, אדום, שכ' לב סביון
24.06
מטרת התוכנית :
רה-תכנון למתחם מגורים ושינוי אופי הבינוי לבניה של בתים חד, דו, תלת משפחתיים (מגורים א' ו- ב') בגובה של עד 3 קומות, קומת מרתף ועליית גג.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות07/11/2013 6689  
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2013 ידיעות הגליל
פרסום לתוקף ברשומות14/05/2014 6803  
פרסום לתוקף בעיתונים15/05/2014 מעריב
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
210653, 6, 201
2108938
210904, 11-13
גושים
חלקות
 
1837819, 29, 64
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 13.20554.884095054600
מוסדות ציבוריים 1.375.6910000
שטח לדרכים 8.21134.1370000
שטחים פתוחים 1.2745.340000
סה"כ 24.061005295054600
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/15434 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 18/01/07 תקנון סרוק תשריט בינויתנועה נספח תנועה מסתנועה נספח תנועה מסתנועה נספח תנועה מס הורדת קבצי ממג 9 KB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0662668 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/08/19