פרטים על תכנון תוכנית: ג/21243       2014103
מ.א. יזרעאל, מגדל העמק
מגדל העמק
תקנון סרוק
מצב מוצע-תשריט מוגדלמצב קיים ומוצע
הורדת קבצי ממג 41.146484375 MB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה 1תנועה 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3
חתכיםחתכים 1חתכים 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3סביבה ונוף 4סביבה ונוף 5סביבה ונוף 6סביבה ונוף 7סביבה ונוף 8
שלבי ביצועשלבי ביצוע
קווי בנייןקווי בניין
דרכיםדרכים 1דרכים 2דרכים 3דרכים 4דרכים 5דרכים 6דרכים 7
אחרבינוי-גיליון 1בינוי-חתכים-גיליון 2בינוי-חתכים-גיליון 3בינוי-חתכים-גיליון 4בינוי-חתכים-גיליון 5כבישים וניקוזכבישיםמים וביובמפרידן-נספח נופי-גיליון 1מפרידן-נספח נופי-גיליון 2מפרידן-נספח נופי-גיליון 3מפרידן-נספח תנועהנספח מים וביובסקר הידרולוגי והנחיות ניקוזפרוגרמהתנוחה
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/16
משרד השכון
אדר' ענת פיק
מגורים
מחוזית
שטחים ממערב וצפון מערב למגדל העמק
1441.621
מטרת התוכנית :
הקמת שכונה מערבית במגרש העמק ופיתוח כביש 75.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2015 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות24/11/2015 7152  
פרסום לתוקף בעיתונים01/12/2016 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות07/12/2016 7394  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
170085-141
170097-99
170102-55
1701110-71
17305139
173434, 63
174163, 78, 81, 83
17417112
1742621, 47-49, 53, 71
17443108
177254
1772625, 26, 29, 31, 33, 36, 37
17818125, 127
17819150, 157
גושים
חלקות
 
1730511
1734362
174164, 6-14, 39, 69
174171-14, 16-23, 25-93, 95, 101, 104, 105
174262, 3, 17, 18, 20, 22, 29-32, 34, 36, 38-41
174433, 4, 6, 9, 88, 99
1745631, 71, 77, 89, 90, 103, 114, 118
177262-7, 9-13, 20
177272-4
1781878, 80, 81
178198, 9, 15, 29-33, 38-40, 61, 77-80, 84, 111
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 239.98716.65199233894151500
מגורים מסחר ומשרדי 8.180.57167003000
מגורים+מוסדות צבור 4.0510.2811570024000
מוסדות ציבוריים 77.1135.35140000
מסחר ומשרדים 26.4551.84600182000
שטח לדרכים 285.74919.82440000
שטחים פתוחים 699.02748.49750000
תיירות ונופש 25.5931.7810084000
אחר 75.4665.2350000
סה"כ 1441.6211003462562941785266000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/10685 שינויפרסום לתוקף ברשומות 23/10/00 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 8.9169921875 MB אתר המפות הממשלתי
משצ/7 שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/11/88 תקנון סרוק תשריט אחר 1אחר 2 הורדת קבצי ממג 1.5693359375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/11167 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 08/02/01 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.712890625 MB
ג/12356 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 11/01/04 תקנון סרוק תשריט בינוי הורדת קבצי ממג 1.681640625 MB
ג/13285 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 24/08/04 תקנון סרוק תשריט תנועהבינויחתכים הורדת קבצי ממג 959 KB אתר המפות הממשלתי
ג/16969 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 12/08/11 תקנון סרוק תשריט דרכים, תנועה וחניהתשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2 הורדת קבצי ממג 2.001953125 MB
ג/17769 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 09/05/11 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 971 KB אתר המפות הממשלתי
ג/במ/160 שינויפרסום לתוקף ברשומות 06/02/94 תקנון סרוק תשריט עיצוב ארכיטקטוני 1בינוי 1בינוי 2בינוי 3 הורדת קבצי ממג 4.3369140625 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"א 37/ב/6 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 11/12/12
תמ"א 34 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 13/07/03
תמ"א 34/ב/3 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 18/12/06 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4תשריט 5
תמ"א 34/ב/4 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"א 35 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תמ"א 37 שינוי 1 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 17/10/12
תמ"א 8 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 29/10/81
תמ"א 22 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 19/12/95
תמ"א 34/ב/5 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 14/09/09
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
221-0594218 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/05/19 תקנון סרוק תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2תשריט מצב מוצע-גיליון 3 פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 6.111328125 MB אתר המפות הממשלתי