פרטים על תכנון תוכנית: זב/173       3008259
כפר ביאליק
זבולון
מפורטת
נדונה בועדת תכנון 26/09/00
רמ'י
יצחק פרוינד
מגורים
מחוזית
דרום כפר ביאליק
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
נדונה בועדת תכנון26/09/2000 מחוזית
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
115453
115892
גושים
חלקות