פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1037       4023914
באר יעקב
מצפה אפק
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 15.431640625 MB אתר המפות הממשלתי
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות חשמלתשתיות חשמל
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
אחרסקר עציםפיתוח סביבתיפרשה טכנית-מים ביוב וניקוזשמירה על עצים בוגרים
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף בעיתונים 30/08/17 י.פ.  nevo
מגורים
ותמ"ל
רח' הרב שפירא
99.98
מטרת התוכנית :
קביעת מסגרת תיכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה במערב באר יעקב.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה02/01/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2017 ישראל היום
החלטת אישור02/08/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים30/08/2017 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות06/09/2017 7581  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
4041320, 321
424524-44, 46-51
גושים
חלקות
 
40415-7, 71, 72, 236, 238
42452, 13, 16, 20
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 31.23931.25923987982200
מגורים מסחר ומשרדי 2.7772.78183439400
מוסדות ציבוריים 21.09821.160000
שטח לדרכים 19.09919.150000
שטחים פתוחים 24.2624.2670000
תיירות ונופש 1.5071.511007280
סה"כ 99.98100292482229167280