פרטים על תכנון תוכנית: רצ/8/21/1       4022771
ראשון לציון
ראשון לציון
תקנון סרוק
תשריט
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
תשתיות מיםתשתיות מים 1תשתיות מים 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף
אחרמסמך סביבתי
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 08/12/16
ועדה מקומית
אדר' אמיר מן
תיירות ונופש
מחוזית
פארק האגם, מערב ראשל"צ
1243.098
מטרת התוכנית :
פיתוח איזור פארק האגם בראשון לציון כאזור תעשייה עתירת ידע, מלונאות,
פארק הרפתקאות ושעשועים, אטרקציות, נופש, בידור, פנאי וספורט תוך
שמירה על האגם כערך סביבתי ונופי.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה23/03/2005 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2014 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות12/08/2014 6855  
החלטת אישור02/08/2015 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים08/12/2016 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות11/12/2016 7397  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
3946227, 359-361, 363-365, 471, 478, 484
39473, 7
גושים
חלקות
 
394694, 221, 226, 229, 241, 357, 451
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
חקלאות ותעשיה 6.6970.5410096440
מסחר ותיירות 34.1422.75100610000
שטח לדרכים 263.58921.2470000
שטחים פתוחים 351.50928.28120000
תחבורה 151.93312.2290000
תיירות ונופש 357.5228.767001996930
תעשיה ומסחר(תעסוקה 70.4585.6712004895360
אחר 7.250.5820000
סה"כ 1243.09810091007598730
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 04/11/03 תקנון סרוק תשריט תשתיות והשפעות סביבתיות הורדת קבצי ממג 19.7705078125 MB
תת"ל 36 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 29/07/10
מח/148 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 28/06/06 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4תשריט 5תשריט 6תשריט 7תשריט 8 הורדת קבצי ממג 19.9248046875 MB אתר המפות הממשלתי
מח/147 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 06/04/07 תקנון סרוק גליון מס  3 - מצב קייםגליון מס 1 - מצב מוצעגליון מס 1 - מצב קייםגליון מס 1 -מקראגליון מס 2  - מצב מוצעגליון מס 2 - מצב קייםגליון מס 2 - מקראגליון מס 3 - מצב מוצעגליון מס 3 - מקרא הורדת קבצי ממג 13.19140625 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/1/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/07/70 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 151 KB אתר המפות הממשלתי
רצ/1/21/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/02/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.2607421875 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/105/1 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 14/02/14 תקנון סרוק תשריט שטחים פתוחים, מיפוי ערכי טבע ומגבלותשטחים פתוחים הורדת קבצי ממג 2.7919921875 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/21/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 03/03/83 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.98046875 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/70/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 14/07/94 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 9.1787109375 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/מק/10/21/1 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/12/07 תקנון סרוק תשריט טבלאות איזון והקצאה הורדת קבצי ממג 2.4375 MB
רצ/מק/11/21/1 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/01/10 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע בינוי הורדת קבצי ממג 6.337890625 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/מק/2/21/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/05/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.1044921875 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/מק/7/21/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/11/02 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.404296875 MB אתר המפות הממשלתי
רצ/מק/9/21/1 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 07/11/11 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.1962890625 MB
תמ"א 4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/05/69
תמ"א 4 שינוי 2 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 25/05/97 תקנון סרוק תשריט גובה מבנים ובטיחות טיסהתשריט 2-הגבלות בניה לגובהתשריט 3-מתחמי רעש מטוסיםתשריט 5-התאמת שימושי קרקעתשריט 6-תמא 4 שינוי 1
תמ"א 10 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 15/10/98
תמ"א 18 שינוי 4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 23/08/06
תמ"א 3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 34/ב/3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 18/12/06 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4תשריט 5
תמ"א 34/ב/4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"א 34/ב/5 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 14/09/09
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
413-0416677 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 14/02/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 7.51171875 MB אתר המפות הממשלתי
413-0438515 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 04/09/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע טבלאות איזון והקצאה 1טבלאות איזון והקצאה 2טבלאות איזון והקצאה 3בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 8.3916015625 MB