פרטים על תכנון תוכנית: 109/101/02/2       6008242
אילת
אילת
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 103 KB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה
סביבה ונוףסביבה ונוף
בינויבינוי 1בינוי 2בינוי 3
שלבי ביצועשלבי ביצוע
אחרכבישיםמי נגר עילי וניקוזמים וביובניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוזנספח מים וביובנספח סקר עציםסקר להערכת סיכוני רעידת אדמהסקר עצים
מתאר מקומית
פרסום לתוקף ברשומות 18/06/17 י.פ. 7528 nevo
רמ'י
תחבורה
מחוזית
אילת
770.442
מטרת התוכנית :
פיתוח מתחם "נמל התעופה המתפנה" כמוקד עירוני לבילוי, נופש, פנאי, מסחר, מלונאות, אטרקציות תיירותיות ומגורים, תוך יצירת מדרחוב מסחרי פעיל בעל אופי תיירותי ושימת דגש על חיזוק והידוק הקשר בין חלקה של העיר שממערב לדרך מס' 900 ובין אזור התיירות שבחוף הצפוני, כל זאת ע"י שינויים בייעודי הקרקע, קביעת זכויות בניה חדשות וקביעת הנחיות בינוי.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה31/07/2006 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2012  
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2014  
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/2015 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות13/07/2015 7075  
החלטת אישור13/02/2017  
פרסום לתוקף ברשומות18/06/2017 7528  
פרסום לתוקף בעיתונים22/06/2017 הארץ
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
4000033, 56
4000119, 85, 89-92, 96, 98, 100, 124
4000267, 74, 76, 78, 80
400405, 6
400671
400691
401141-11
401151, 2
401161
4012212-14
401451, 9
401791, 4, 14-19
401806, 8, 11
401821-3
401841, 6-8
401854, 5
401861-3, 10-12
גושים
חלקות
 
40001123
4000249
400681
401451
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 65.7538.539144026100600
מסחר,מגורים ותעשיה 127.90716.61004000
שטח לדרכים 235.84930.61450000
שטחים פתוחים 198.72925.79320000
תיירות ונופש 102.15513.2610002118592070
אחר 40.0495.290000
סה"כ 770.44210010614402610062122592070
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 17/02/83 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.8115234375 MB
13/102/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/02/90 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.8486328125 MB אתר המפות הממשלתי
17/102/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 24/12/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.1494140625 MB אתר המפות הממשלתי
19/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/01/86 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 742 KB אתר המפות הממשלתי
19/105/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/01/94 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.0732421875 MB אתר המפות הממשלתי
194/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 25/10/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.8154296875 MB אתר המפות הממשלתי
21/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 02/08/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.3515625 MB אתר המפות הממשלתי
22/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/01/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.541015625 MB אתר המפות הממשלתי
24/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 17/07/17 תקנון סרוק תשריטתשריט מצב קייםתשריט מקראתשריט מצב מוצע תנועה הורדת קבצי ממג 14.556640625 MB אתר המפות הממשלתי
3/141/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 08/05/80 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 941 KB אתר המפות הממשלתי
40/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/11/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.5849609375 MB אתר המפות הממשלתי
7/102/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 11/03/82 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.59765625 MB
87/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/10/03 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.0625 MB
90/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/04/14 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 8.6826171875 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
602-0251942 שינויפרסום לתוקף ברשומות 14/09/20 הורדת קבצי ממג 104 KB אתר המפות הממשלתי
602-0514125 שינויפרסום לתוקף ברשומות 11/11/19 תקנון סרוק תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2 תנועה 1תנועה 2בינוידודונספח עיצוב אדריכליסקר גיאופיסי משולבפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 13.01171875 MB אתר המפות הממשלתי
602-0532895 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 28/11/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשתיות ניקוזסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2חוות דעת סביבתיתדודונספח קומפילציהסקר סיכונים ססמייםפרסום למתן תוקףתשתיות מים וביוב-גיליון 1תשתיות מים וביוב-גיליון 2 הורדת קבצי ממג 9.7587890625 MB אתר המפות הממשלתי
602-0704924 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/02/20 הורדת קבצי ממג 12.5 MB אתר המפות הממשלתי
602-0789925 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 18/07/21 סביבה ונוף שיקוםטכני / תשתיות 1טכני / תשתיות 10טכני / תשתיות 11טכני / תשתיות 12טכני / תשתיות 13טכני / תשתיות 14טכני / תשתיות 15טכני / תשתיות 16טכני / תשתיות 17טכני / תשתיות 18טכני / תשתיות 19טכני / תשתיות 2טכני / תשתיות 20טכני / תשתיות 21טכני / תשתיות 22טכני / תשתיות 23טכני / תשתיות 24טכני / תשתיות 25טכני / תשתיות 26טכני / תשתיות 27טכני / תשתיות 28טכני / תשתיות 29טכני / תשתיות 3טכני / תשתיות 30טכני / תשתיות 31טכני / תשתיות 32טכני / תשתיות 33טכני / תשתיות 34טכני / תשתיות 35טכני / תשתיות 36טכני / תשתיות 37טכני / תשתיות 38טכני / תשתיות 39טכני / תשתיות 4טכני / תשתיות 40טכני / תשתיות 41טכני / תשתיות 42טכני / תשתיות 43טכני / תשתיות 44טכני / תשתיות 45טכני / תשתיות 46טכני / תשתיות 47טכני / תשתיות 48טכני / תשתיות 49טכני / תשתיות 5טכני / תשתיות 50טכני / תשתיות 51טכני / תשתיות 52טכני / תשתיות 53טכני / תשתיות 54טכני / תשתיות 55טכני / תשתיות 56טכני / תשתיות 57טכני / תשתיות 58טכני / תשתיות 59טכני / תשתיות 6טכני / תשתיות 60טכני / תשתיות 61טכני / תשתיות 62טכני / תשתיות 63טכני / תשתיות 64טכני / תשתיות 7טכני / תשתיות 8טכני / תשתיות 9טכני / תשתיות מפתח_גיליונותטכני / תשתיות פרטים_סטנדרטייםתשריט חלוקה חלוקה_לתאי_שטחמפת בעלויות-1מפת בעלויות-2מפת בעלויות-3מפת בעלויות-4מפת בעלויות-5תפעול מחנות קבלן-הוראות
602-0951517 שינויפרסום להפקדה בעיתונים 08/07/21