מספר החלטה:  תאריך תוקף: תאריך חתימת יו'ר המועצה:
תאריך החלטה:  תאריך חתימת שר האוצר:
הערות: 
  מבטלת את:  1220   עודכנה על ידי:  1550   בוטלה על ידי:  1557    


 ילקוט פרסומים: מספר כרך: עמודים: תאריך פרסום: