מספר החלטה:  תאריך תוקף:  
תאריך החלטה:   
הערות: 
  מעדכנת את:  567  91  318   מבטלת את:  32  49  188  189  191  192  206  211  213  227  235  247  261  270  478  60  69  76  88  103  131  134  138  149  150  151  169  179  182  257  258   עודכנה על ידי:  695  967  1562  1551  844   בוטלה על ידי:  1557  


 ילקוט פרסומים: מספר כרך: עמודים: תאריך פרסום: