מספר החלטה:  תאריך תוקף: תאריך חתימת יו'ר המועצה:
תאריך החלטה:  תאריך חתימת שר האוצר:
הערות: 
  מעדכנת את:  361   מבטלת את:  441   עודכנה על ידי:  750   בוטלה על ידי:  1557  


 ילקוט פרסומים: מספר כרך: עמודים: תאריך פרסום: