חוברת המכרז תהיה זמינה להורדה ולהדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות בעוד מספר ימים