הרשימה כוללת פרטי חברות קבלניות שלא השלימו רישום בית משותף בלשכת רישום המקרקעין ו/או רישום זכויות משתכנים בשני תיקי הרשות או יותר, או בתיק אחד המתיחס ל-100 יחידות דיור ומעלה, והרשות הגישה נגדן תביעות משפטיות בתיקים אלה.
החברות המוגדרות כ"סרבניות רישום" תורשנה להשתתף במכרזי הרשות להקצאת קרקע, רק בתנאי שתצרפנה להצעתן ערבות להשלמת המחויבות, שבגינה הוגדרו כ"סרבניות רישום".
גם כאשר נרשם בית משותף בחלקה אחת או יותר מהחלקות המפורטות ברשימה , ההסרה ממאגר "סרבני הרישום" תבוצע רק עם השלמת רישום הבתים המשותפים בכל החלקות.

* כדי לצפות ברשימה יש צורך שבדפדפן יוגדר popups allowed.


Skip Navigation Links.
Collapse סרבניםסרבנים
Expand א. פלד בע"מ ,מספר רישום 511122822א. פלד בע"מ ,מספר רישום 511122822
Expand א.ש. רהט הנדסה ,מספר רישום 511139644א.ש. רהט הנדסה ,מספר רישום 511139644
Expand אורלי חברה לבנין ופיתוח ,מספר רישום 511164386אורלי חברה לבנין ופיתוח ,מספר רישום 511164386
Expand אחים אוקנין ,מספר רישום 540162708אחים אוקנין ,מספר רישום 540162708
Expand אלהרם חב' לבנין ופיתוח בע"מ ,מספר רישום 510786262אלהרם חב' לבנין ופיתוח בע"מ ,מספר רישום 510786262
Expand ב.ס. השקעות בע"מ ,מספר רישום 510891112ב.ס. השקעות בע"מ ,מספר רישום 510891112
Expand בנין ופתוח יפרח אברהם בע"מ ,מספר רישום 511123309בנין ופתוח יפרח אברהם בע"מ ,מספר רישום 511123309
Expand ויניק -  חב' לבנין בע"מ ,מספר רישום 510946270ויניק - חב' לבנין בע"מ ,מספר רישום 510946270
Expand כ.א.ן גולן 1979 בע"מ ,מספר רישום 510839160כ.א.ן גולן 1979 בע"מ ,מספר רישום 510839160
Expand מטאניס מיכאל חב' לבנין ועבודות אבן בע"מ ,מספר רישום 510737455מטאניס מיכאל חב' לבנין ועבודות אבן בע"מ ,מספר רישום 510737455
Expand ש.י.ישר קבלנים 1989 בע"מ ,מספר רישום 511403578ש.י.ישר קבלנים 1989 בע"מ ,מספר רישום 511403578
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי