תוכניות מתאר מחוזיות:
מחוז מס' תוכנית שם תוכנית הוראות תשריט
ירושלים תממ/ 1 תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים. הוראות תשריט
צפון תממ/ 2 תכנית מתאר למחוז הצפון הוראות תשריט(1) תשריט(2) תשריט(3) תשריט(4)
חיפה תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה הוראות נספח מערכות תשתית תשריט יעודי קרקע
מרכז תממ/3 תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז הוראות תשריט
תל-אביב תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב הוראות הסבר יעודי קרקע תחבורה תשתיות
דרום תממ/ 4 תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום הוראות תשריט(1) תשריט(2) תשריט(3) תשריט(4) תשריט(5) תשריט(6)


.תוכניות המתאר הארציות והמחוזיות נקלטו ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים