פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1040       6009770
נתיבות
נתיבות
תקנון סרוק
תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2
הורדת קבצי ממג 26.0693359375 MB אתר המפות הממשלתי
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה 1תנועה 2
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3סביבה ונוף 4
בינויבינוי 1בינוי 2
חוות דעת סביבתיתחוות דעת סביבתית
אחרהנחיות מיוחדות לתאי שטח-פירוט שטחי מגרשים ביעוד מגורים איחס לתכניות ארציות ומחוזיותמסמך עקרונות נופייםמערכות מים וביובסקר סייסמיסקר עצים בוגרים-רשימת עציםפרסום למתן תוקףתנועה-תחבורה ציבורית
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף ברשומות 02/10/17 י.פ. 7597 nevo
מגורים
מחוזית
רמת יורם שדרות ויצמו גובל בפארק נחל
1738.57
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של כ-5,000 יח"ד ו-300 יחידות דיור מוגן ופיתוח קטע מפארק נחל בוהו הסמוך למתחם.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטת אישור16/08/2016 הוסב מבקרת פ
עמידה בתנאי סף/קליטה27/02/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2017 מעריב
החלטת אישור16/08/2017  
פרסום לתוקף ברשומות02/10/2017 7597  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
392163-7, 92-95, 113
3982881, 107-111
398832-24
398909-71
399822-77
399834-297
399846-144
399852-133
399862-102
1002791, 9999
גושים
חלקות
 
392168
3982876, 80
398741, 4, 5, 7-10, 13, 14
398831
398901-7
399472
399488
399492, 5
399841
700081
700091
700101
1002783-8, 20, 21, 25, 27, 28, 35, 39, 44, 46, 48, 54, 56, 62, 74, 79, 88, 90, 95, 99, 101, 103
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 594.87534.226671310815479641500
מוסדות ציבוריים 176.16710.13200000
מסחר ומשרדים 4.4550.2610090830
מסחר,מגורים ותעשיה 44.0232.534675006661211840
שטח לדרכים 403.96623.24530000
שטחים פתוחים 512.00929.45590000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 3.0750.1820069800
סה"כ 1738.57100806137831554621413970
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 06/07/12 תקנון סרוק תשריט טכני / תשתיות הורדת קבצי ממג 3.306640625 MB
תמ"א 22 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 19/12/95
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמל/1/1040 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 27/02/20 תקנון סרוק תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2 תנועה הורדת קבצי ממג 21.3701171875 MB אתר המפות הממשלתי
תמל/1090 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/04/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשתיות חשמלתשתיות ביובתשתיות מיםתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3סביבה ונוףמסמך סקר עצים בוגריםמסמך סביבתינוף-חתכי רחובנספח חתכי אורך-1נספח חתכי אורך-2נספח חתכים טיפוסייםנספח ניקוז מילוליפרוגרמה לשטחי ציבורפרסום למתן תוקףפרשה טכנית של מים וביובתנועה-דרכיםתנועה-תח הורדת קבצי ממג 39.232421875 MB אתר המפות הממשלתי