פרטים על תכנון תוכנית: 10/112/03/22       6006685
נתיבות
נתיבות
תקנון סרוק
תשריט
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
אחרבינוי תנועה וחניהסקירה גיאולוגית-הנדסיתסקר עצים
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 03/11/16
הסוכנות היהודית
אדר' אלי ארמון
מגורים
מחוזית
רח' ז'בוטינסקי, צפון העיר
41.443
מטרת התוכנית :
הקמת שכ' מגורים בת 177 יח"ד, בית אבות בן 200 חדרים, מרכזון מסחרי,
גן ילדים דו כתתי ובית כנסת - מתחם נתיב המעלה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2009  
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/2010 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות25/11/2010 6163  
החלטת אישור05/09/2011  
פרסום לתוקף בעיתונים03/11/2016 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות08/11/2016 7373  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
39571197, 199, 215-217
3957926, 27, 36, 37, 48-51
גושים
חלקות
 
395718-11, 128
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 26.33463.54124379017700
מוסדות ציבוריים 3.1367.5730000
מסחר ומשרדים 1.7684.271005400
שטח לדרכים 6.33115.2860000
שטחים פתוחים 3.8749.3510000
סה"כ 41.44310023437901775400
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
1/112/03/22 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/01/78 הורדת קבצי ממג 8 KB אתר המפות הממשלתי
112/03/22 שינויפרסום לתוקף ברשומות 21/04/74 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 458 KB אתר המפות הממשלתי
7/112/03/22 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/06/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.125 MB אתר המפות הממשלתי
78/102/03/22 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/01/86 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 7.2060546875 MB אתר המפות הממשלתי