פרטים על תכנון תוכנית: 135/03/22       6006981
נתיבות
נתיבות
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 7.0625 MB אתר המפות הממשלתי
פיתוחפיתוח
בינויבינוי
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 01/11/12 י.פ. 6491 nevo
עיריה
יער אדריכלים
מגורים
וד"ל
שערי העיר, בגבול הצפון-מערבי של העיר נתיבות
682.976
מטרת התוכנית :
1.שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים,דרכים,מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פ.
2.קביעת הוראות בניה,קווי בניין, עקרונות ביוי והנחיות לעיצוב אדריכלי
3.קביעת זכויות,הנחיות ומגבלות בניה.
4.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
5.קביעת הנחיות סביבתיות.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה30/05/2011 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2012  
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2012 זמן הנגב
פרסום הפקדה ברשומות17/04/2012 6402  
אושר לתוקף/ לא פורסם05/08/2012  
החלטת אישור05/08/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף ברשומות01/11/2012 6491  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
3987522, 63, 64
399473-120, 123-134, 137
399482-7, 9-144, 146
399493, 4, 6-135, 137, 139
399502-96, 98-131, 133-140, 142
39983297
399846, 7, 9, 14, 142
1002761
1008703
גושים
חלקות
 
398749
3987513, 14
3987625, 35
399472, 121, 122
399488
399492, 5
3995097, 132
399841
1002767
1002783, 5-8, 28, 51, 54, 56, 57, 62
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 321.23947.04477376910167600
מוסדות ציבוריים 45.5686.6770000
מסחר ומשרדים 3.5860.5220039390
שטח לדרכים 187.25827.42210000
שטחים פתוחים 125.32518.35180000
סה"כ 682.976100525376910167639390
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
328/02/7 שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/08/90 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3 הורדת קבצי ממג 9.9912109375 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
22/מק/2086 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 06/10/13 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 138 KB אתר המפות הממשלתי
609-0185280 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/12/14 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי הורדת קבצי ממג 7.6884765625 MB אתר המפות הממשלתי
609-0358143 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/05/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע נספח תאי שטח הורדת קבצי ממג 7.7451171875 MB אתר המפות הממשלתי
609-0380089 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 30/08/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי
609-0381475 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 25/08/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי
609-0413310 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 22/09/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע דרכים, תנועה וחניהבינוי
609-0510008 שינויפרסום לתוקף ברשומות 17/01/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 19.8095703125 MB אתר המפות הממשלתי
609-0571646 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/03/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע דרכים, תנועה וחניהבינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 2.4716796875 MB
609-0645283 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/08/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועה 1תנועה 2בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 4.5234375 MB אתר המפות הממשלתי
609-0716191 שינויפרסום לתוקף ברשומות 03/12/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 1.6162109375 MB